Log på Registrer

Log på

NYT link til Hæmatologisk fællesdatabase: link 
Databasen kan principielt kun tilgås fra et sygehus!

GAMLE links til Hæmatologisk fællesdatabase:
Adgang til databasen fra hospitaler inden for RegionH: link
Adgang til databasen fra hospitaler fra Region Midt: link
Databasen kan principielt kun tilgås fra et sygehus! 

Udtræk fra Hæmatologisk fællesdatabase:
Dette kræver ansøgning tll databasernes fællessekretariat. Følg linket for at se vejledning og hente ansøgningsskema: link

Vejledninger til database:
E-learning til download fra analyseportalen: link
Brugervejledning til KMS-udtræk fra databasen: link
Vejledning i brug af database: link
Skema til brug for brugeroprettelse : link

Registreringsvejledninger:

ALG: Registreringsvejledning_ALG_2017.pdf

CLL:  Registreringsvejledning_CLL_nov_2015.pdf

Lymfom: Registreringsvejledning_LYFO_1_1.pdf

MPN/MDS:  Registreringsvejledning januar_2016.pdf

Myelomatose: Registreringsvejledning_DaMyDa_28maj2021.pdf

 

Skemaer til eget brug: