Log på Registrer

Log på

Hæmatologi er læren om blod- og lymfekirtelsygdomme. Specialet varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme, som udgår fra celler i knoglemarv og det lymfatiske system eller forårsages af en defekt i omsætning eller funktion af blodets formede bestanddele og koagulationssystem. Intern medicin udgør en vigtig basis for hæmatologi og er integreret i patientforløbene, fordi de kliniske problemer ved hæmatologiske sygdomme kan inddrage ethvert organsystem.

Arbejdet som hæmatolog byder på en meget afvekslende og udfordrende hverdag, hvor hver rolle i lægefunktionen er værdifuld. Sygdomsspektret spænder fra benigne, ofte kroniske tilstande til hyperakutte sygdomsbilleder, udløst af malign sygdom eller behandling. Den specifikke behandling varierer fra komplikationsfri opgaver til kompliceret polyfarmaci, inkl. kemoterapi, immunterapi eller knoglemarvstransplantation. Patientkontakten er præget af en særdeles høj grad af kontinuitet og intensitet, med en stor ambulant virksomhed. Patientbehandlingen bygger på tæt samarbejde med mange specialer, inkl.alle parakliniske fag og en tværfaglig indsats med sygepleje, fysioterapi, diætist, psykolog og socialrådgiver. Uddannelse og supervision af yngre kolleger prioriteres højt i hæmatologi.

Specialet oplever en rivende udvikling mht sygdomsforståelse, behandlingsprincipper og anvendelse af højteknologiske hjælpemidler. Det har medført ny målrettet terapi, som i stigende omfang er skræddersyet til hver sygdom og har resulteret i væsentligt bedre behandlingsresultater, øget mulighed for helbredelse, færre bivirkninger og bedre livskvalitet for mange patienter, 

Speciallægeuddannelsen i hæmatologi varer 5 år og kan søges efter færdiggjort introduktionsstilling i intern medicin. Hoveduddannelsen består af common trunck i medicin på 2 år og hæmatologi i 3 år med samlede forløb i hver region. Til begge dele er knyttet en række kurser samt forskningstræning. Alternativt kan et PhD studium udføres på en afdeling før eller integreres i et individuelt hoveduddannelsesforløb. Der er i Danmark ca. 100 speciallæger i hæmatologi, næsten alle ansat på hospitalsafdelinger. Specialet rummer en omfattende grundforskning og klinisk forskning, samt et betydeligt nationalt og internationalt samarbejde.

Overlæge Eva Funding
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.