Log på Registrer

Log på

Målbeskrivelse_Hoveduddannelsen_intern_medicin_hæmatologi_2020.pdf

Bekendtgørelser for Speciallægeuddannelsen

Faglig profil for Hæmatologien: Link

Link til de 3 regioners hjemmesider:
Region Øst
Region Nord
Region Syd

Kompetencekort: knoglemarvsundersøgelse og lumbalpunktur: Link

FIM-9 Kompetencekort til vurdering af EBM-opgave:Link

Detaljerede mål for kursusrækken hæmatologi: Link

Obligatorisk forskningstræning: Link