Log på Registrer

Log på

Hæmatologisk DMCG's bestyrelse består af:

Medlemmer er udpeget af DHS:
Paw Jensen (formand)
og
formændene for de 4 DMCGér:
DLG (Judit M Jørgensen),
DMSG (Emil Hermansen),
ALG (Hans Beier-Ommen),
DSKMS (Mette Borg),
samt
formanden for Hæmatologisk Fællesdatabase (Peter Brown)
og
Repræsentant for Danske Regioner: Ledende overlæge, Paw Jensen, hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital