Log på Registrer

Log på

Fase 1 enheden på Rigshospitalet blev grundlagt i 2005. Enheden har til formål at tilbyde eksperimentel kræftbehandling i tidlige studier med nye lægemidler til patienter, der ikke har flere standardtilbud i onkologisk/hæmatologisk regi.

Enheden er over årene vokset betydeligt i både størrelse og aktivitet og har nu mere end 500 henvisninger per år. Der er løbende 30-40 aktive studier, hovedsageligt first-in-human studier og dosiseskalationsstudier med nye lægemiddelkombinationer.

Fra og med foråret 2014 har samarbejdet om hæmatologiske patienter været formaliseret, således at Fase 1 enheden udgør et partnerskab mellem Onkologisk Klinik og Hæmatologisk Klinik. Der er fastansatte hæmatologisk trænede behandlersygeplejersker. Der er desuden daglig tilstedeværelse af både onkologiske og hæmatologiske projektsygeplejersker. Fase 1 enheden ledes af overlæge Morten Mau-Sørensen fra onkologisk klinik, mens Martin Hutchings er overordnet ansvarlig for de hæmatologiske studier og patienter i en stilling, der er delt ligeligt mellem Hæmatologisk Klinik og Fase 1 enheden.

Enhedens arbejde med igangværende og kommende studier kan bl.a. følges via nyhedsbreve, som vil udkomme fire gange årligt. De vil kunne læses her på siden.

Fase 1 enheden nyhedsbrev 1: september 2017

Fase 1 enheden nyhedsbrev 2: april 2018

Fase 1 Enheden nyhedsbrev 3: august 2019