ACVDL-protokollen – fase 2 studium af femstof induktionsbehandling med Adriamycin-Cyclofosfamid-Velcade-Dexamethason-Lenalidomid ved nydiagnosticeret myelomatose. Studiet er lukket for inklusion, men opfølgnig pågår. Principal investigator Torben Plesner, hæmatologisk afdeling, Vejle Sygehus.