EMMY – tidlig indsat individuel fysisk træning hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose; effekt på fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, smerter og knoglesygdom. Studiet er åbent for inklusion i 2016 ved de hæmatologiske afdelinger i Roskilde og Odense.

Principal investigator Rikke Faebo Larsen, Roskilde Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.