NMSG22.14 – Forlænget knoglebeskyttelse med bisfosfonatet zoledronsyre ved myelomatose; et nordisk fase 3 studium som sammenligner 2 og 4 års behandling med zoledronsyre. Studiet er åbent for inklusion i 2016. Principal investigator Thomas Lund, hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital.