Hovon126/NMSG21.13 – Ixazomib Citrat+Thalidomid+Dexamethason som primær behandling af nydiagnosticeret myelomatose hos ikke-transplantationsegnede patienter efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Ixazomib Citrat eller placebo. Studiet er åbent for inklusion i 1. halvår 2016. National investigator Niels Abildgaard, hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital.