Internationalt samarbejde har været en høj prioritet, siden DMSG blev etableret i 2005.

DMSGs samarbejde med Nordic Myeloma Study Group (NMSG)

DMSG har et nært samarbejde med den nordiske organisation, NMSG, som i de sidste 20 år har gennemført kliniske studier med bred national deltagelse fra afdelinger i Norge, Sverige, Island og Danmark. Niels Abildgaard varetager for tiden formandskabet for NMSG.

DMSGs samarbejde med European Myeloma Network (EMN)

European Myeloma Network er et europæisk netværk for forskere indenfor myelomatose. Samarbejdet indenfor EMN fortsætter med at udvikle sig, hvilket danner grundlag for flere europæisk-funderede studier. Hans Johnsen er medlem af bestyrelsen for EMN og varetager sekretærfunktionen for netværket. 

DMSGs samarbejde med International Myeloma Working Group (IMWG)

International Myeloma Working Group er en international interessegruppe bestående af forskere indenfor myelomatose. Der er på nuværende tidspunkt to deltagere som repræsenterer Danmark i IMWG; Hans E. Johnsen og Niels Abildgaard.

IMWG har haft stor betydning for afvikling af forskermøder og kongresser såvel som for etablering af nye diagnostiske metoder og behandlinger gennem udarbejdelsen af en række guidelines.