Plenummøde og symposium

DMSG plenummøde til efteråret er planlagt til onsdag den 6. november og efterfølges af vores årlige scientific symposium. Sæt kryds i kalenderen.

Årets hovedtema bliver ny medicinske behandlinger og kombinationsregimer; hvordan vælger vi det bedste regime, når der ikke er sammenlignende studier mellem triplet kombinationer. Et af indlæggene bliver derfor fra sekretariatet i Medicinrådet omkring anvendelsen af netværksmetaanalyser til at vurdere resultater på tværs af RCTs. Hvordan foregår det, styrker og svagheder?

Udenlandske gæstespeakere bliver Rafat Abonour fra USA og Kwee Young fra UK – og så skal årets Ung Forsker pris uddeles; så det skal nok blive en god og lærerig dag.

Tip gerne jeres kolleger.

Nyheder

Kalender

Ingen kommende begivenheder