Log på Registrer

Log på

Dansk hæmatologisk selskabs databaseudvalg

Vedtægter for databaseudvalget

Peter Brown (formand)
Paw Jensen
Judit Jørgensen
Claus Marcher
Mette Borg Clausen
Niels Abildgaard
Linnea Damslund (RKKP)

DRG-udvalget

Lars Kjeldsen
Hanne Vestergaard


D
ansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk

Universitære repræsentanter:
Niels Abildgaard (formand), Syddansk Universitet
Karen Dybkær, Aalborg Universitet
Francesco d’Amore, Aarhus Universitet
Henrik Sengeløv, Københavns Universitet
DHS Udpegede bestyrelsesmedlemmer:
Niels Pallisgaard, Roskilde
Lars Møller Pedersen, Herlev
Hans Hasselbalch, Roskilde

DHS Palliativt udvalg:

Stine Clemmensen, Rigshospitalet, formand
Laura Mors Haunstrup, Aalborg, næstformand
Katrine Nielsen, Aarhus, kasserer
Elisabeth P. Cramer, Rigshospitalet, sekretær
Louise Hur Hannig, Odense
Lene Østergaard Jepsen, Odense
Morten Saaby, Holstebro
Therese Lassen, Herlev
Kristoffer Marså, repræsentant fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Hæmatologisk fælles DMCG

Vedtægter for Hæmatologisk Fælles DMCG

Medlem udpeget af DHS:
Paw Jensen (Formand) og
Formændene for de 4 DMCG'er:
DLG (Judit M Jørgensen),
DMSG (Niels Abildgaard),
ALG (Claus Marcher),
DSKMS (Mette Borg Clausen),
Formanden for Hæmatologisk Fællesdatabase:
Peter Brown
Repræsentant fra Danske Regioner:
Lene Melgaard Knudsen

PNH-udvalget

Bendt Nielsen
Ulrik Overgaard
Ilse Christiansen
Andreas Glenthøj
Henrik Frederiksen

Rekommandationsudvalget for allogene transplantationer

Kommissorium

Henrik Sengeløv (Formand)
Bendt Nielsen
Lene Meldgaard Knudsen
Ilse Christiansen
Jan Nørgaard
Carsten Heilmann
Morten Krogh-Jensen
Henrik Hasle
Gitte Olesen
Niels Smedegaard Andersen
Jette Gørløv Sønderskov 
Thomas Stauffer Larsen
Lone Smidstrup Friis
Lars Munksgaard
Jesper Stentoft
Jacob Haaber

Det nationale udvalg for stamcellemobilisering/høst og autolog stamcelletransplantation

Overlæge (formand) Thomas Stauffer Larsen, Hæmatologisk afd., OUH
Overlæge (sekretær) Pernille Andersen, Klinisk Immunologisk afd., Herlev Hospital
Overlæge Jette Sønderskov Gørløv, Hæmatologisk afd., Rigshospitalet
Afdelingslæge Eva Kannik Haastrup, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet
Overlæge Pär Lars Josefsson, Hæmatologisk afd., Herlev Hospital
Afdelingslæge Charlotte Toftmann Hansen, OUH,
Afdelingslæge Troels Hammer, Roskilde,
Overlæge Susanne Gjørup Sækmose, Klinisk Immunologisk afd., Næstved Sygehus
Cand. Scient. Christian Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., OUH
Overlæge Caroline Juhl-Christensen, Hæmatologisk afd. AUH
Overlæge Betina Samuelsen Sørensen, Klinisk Immunologisk afd. AUH
Overlæge Ilse Christiansen, Hæmatologisk afd. Aalborg Universitetshospital
Overlæge John Bæch, Klinisk Immunologisk afd, Aalborg

Uddannelsesudvalg

 Kommissorium

Eva Funding (UAO Rigshospitalet) hovedkursusleder valgt 2021, formand
Kristina Buchardi Nielsen (Yngre læge repræsentant i Region Nord og sekretær for UUV)
Rie Sander Bech og Kasper Røikjær Jensen (UAO Aalborg),
Trine Silkjær (Aarhus),
Jørn Starklint (UAO Holstebro),
Per Pedersen (UAO Esbjerg),
Ulf Christian Frølund (UAO Roskilde),
Claus Marcher (UAO Odense),
Gabriela-Felicia Stein (UAO Vejle),
Mette Borg Clausen UAO (Herlev),
Sarah Farmer (Yngre læge repræsentant i Region Syd) og
Bente Arboe (Yngre læge repræsentant i Region Øst)
Lene Østergaard Jepsen (YL-suppleant fra Region Syd)

Dansk Lymfom Gruppe (DLG)

Bestyrelsen består af:
Judit Jørgensen, Aarhus, (formand)
Christian Poulsen, Roskilde, (sekretær)
Michael Pedersen, Rigshospitalet, (kasserer)
Pär Josefsson, Herlev
Jørn Starklint, Holstebro
Andrietta Dessau-Arp, Esbjerg
Thomas Stauffer Larsen, Odense
Peter Kamper, Århus
Tarec El-Galaly, Aalborg
Michael Roost Clausen, Vejle (kasserer)
Erik Clasen-Linde (repræsentant for Dansk Patologi Selskab)

Akut Leukæmi Gruppen (ALG)

Forretningsudvalget består af:
Claus Werenberg Marcher, Odense Universitetshospital (formand)
Andreas Glenthøj, Herlev/Rigshospitalet (sekretær)
Lone Smidstrup Friis, Rigshospitalet
Hans B. Ommen, Aarhus Universitetshospital
Kim Theilgaard-Mönch, Rigshospitalet
Peter Møller, Sjællands Universitetshospital
Mette Holm, Aarhus Universitetshospital
Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitetshospital
Birgitte Strange Preiss, Odense Universitetshospital
Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet
Claudia Schöllkopf, Herlev Hospital

Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Bestyrelsen består af:
Niels Abildgaard, Odense, (formand)
Henrik Gregersen, Aalborg, (kasserer)
Niels Emil Hermansen, Roskilde (sekretær)
Anja Klostergaard, Aarhus
Robert Schou Pedersen, Holstebro
Torben Plesner, Vejle
Per Trøllund Pedersen, Esbjerg
Carsten Helleberg, Herlev
Morten Salomo, Rigshospitalet
Suppleanter til bestyrelsen:
Manuela Teodorescu, Aalborg
Jørn Starklint, Holstebro
Trine Silkjær, Aarhus
Maja Hinge, Vejle
Andriette Dessau Arp, Esbjerg
Thomas Lund, Odense
Bo Amdi, Roskilde
Thomas Granum Aagaard, Herlev
Annette Vangsted, Rigshospitalet

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

Bestyrelsen består af:
Mette Borg Clausen, Herlev hospital (formand)
Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet (sekretær/kasserer)
Morten Saaby Steffensen, Holstebro
Lene Udby, Sjællands UH
Louise Hur-Hanning, Vejle
Gitte Thomsen, Aalborg
Andreja Dimitrijevic, Odense UH
Mette Brabrand, Odense UH
Niels Pallisgaard, Sjællands UH
Ann Madelung, Odense UH
Suppleanter:
Trine Alma Knudsen, Roskilde
Marie Bak, Roskilde

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi (DSBH)

Bestyrelsen består af:
Sif Gudbrandsdottir (formand)
Andreas Glenthøj (kasserer)
Henrik Frederiksen
Eva Leinøe
Ole Birger Pedersen
Ulrik Overgaard
Peter-Diedrich Jensen
Mikkel Helleberg Dorff
Dorthe Rønnov-Jessen

Yngre Hæmatologer (YH)

Bestyrelsen består af:
Mette Dahl (Region Øst), formand
Michael Buch Tøstesen (Region Nord)
Malin Rasmussen (Region Syd)
Casper Strandholdt (Region Syd)
Michael Buch Tøstesen (Region Nord)
Kristina Buchardi Nielsen (Region Nord)
Simon Husby (Region Øst)