Log på Registrer

Log på

Dansk hæmatologisk selskabs databaseudvalg

Vedtægter for databaseudvalget

Peter Brown (formand)
Paw Jensen
Judit Jørgensen
Claus Marcher
Mette Borg Clausen
Emil Hemansen
Linnea Damslund (RKKP)

DRG-udvalget

Hanne Vestergaard
Niels Frost Andersen


D
ansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk

Universitære repræsentanter:
Niels Abildgaard (formand), Syddansk Universitet
Karen Dybkær, Aalborg Universitet
Francesco d’Amore, Aarhus Universitet
Henrik Sengeløv, Københavns Universitet
DHS Udpegede bestyrelsesmedlemmer:
Niels Pallisgaard, Roskilde
Lars Møller Pedersen, Herlev
Hans Hasselbalch, Roskilde

DHS Palliativt udvalg:

Stine Clemmensen, Rigshospitalet, formand
Laura Mors Haunstrup, Aalborg, næstformand
Katrine Nielsen, Aarhus, kasserer
Elisabeth P. Cramer, Rigshospitalet, sekretær
Louise Hur Hannig, Vejle
Lene Østergaard Jepsen, Odense
Morten Saaby, Holstebro
Therese Lassen, Rigshospitalet 
Kristoffer Marså, repræsentant fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Hæmatologisk fælles DMCG

Vedtægter for Hæmatologisk Fælles DMCG

Medlem udpeget af DHS:
Paw Jensen (Formand) 
Formændene for de 4 DMCG'er:
DLG (Tarec Christoffer El-Galaly)
DMSG (Emil Hermansen) 
ALG (Hans Beier Ommen) 
DSKMS (Christen Lykkegaard Andersen og Andreja Dimitrijevic) 
Formanden for Hæmatologisk Fællesdatabase:
Peter Brown
Repræsentant fra Danske Regioner:
Niels Frost Andersen

PNH-udvalget

Ulrik Overgaard, Rigshospitalet
Ilse Christiansen, Aalborg
Andreas Glenthøj, Rigshospitalet
Henrik Frederiksen, Odense

Rekommandationsudvalget for allogene transplantationer

Kommissorium

Henrik Sengeløv (formand)
Jakob Madsen
Jette Gørløv Sønderskov
Jan Nørgaard
Morten Krogh-Jensen
Marianne Ifversen
Henrik Hasle
Thomas Aagaard
Bendt Nielsen
Dorte Tholstrup
Gitte Olesen
Niels Smedegaard Andersen
Lone Smidstrup Friis
Lars Munksgaard
Jesper Stentoft
Jacob Haaber
Søren Lykke Petersen

Det nationale udvalg for stamcellemobilisering/høst og autolog stamcelletransplantation

Sif Gudbrandsdottir, Hæmatologisk afd., Roskilde (formand)
Eva Kannik Haastrup, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet (sekretær)
Jette Sønderskov Gørløv, Hæmatologisk afd., Rigshospitalet
Pär Lars Josefsson, Hæmatologisk afd., Rigshospitalet
Anne Kærsgaard Mylin, Hæmatologisk afd., Rigshospitalet
Thomas Stauffer Larsen, Hæmatologisk afd., OUH
Pernille Andersen, Klinisk Immunologisk afd., Herlev Hospital
Charlotte Toftmann Hansen, Hæmatologisk afd., OUH,
Susanne Gjørup Sækmose, Klinisk Immunologisk afd., Næstved Sygehus
Cand. Scient. Christian Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., OUH
Caroline Juhl-Christensen, Hæmatologisk afd., AUH
Randi Berg, Klinisk Immunologisk afd., AUH
Thure Haunstrup, Klinisk Immunologisk afd., AAUH
Asta Svirskaite, Hæmatologisk afd., AAUH
Gitte Thomsen, Hæmatologisk afd., AAUH

Uddannelsesudvalg

 Kommissorium

Eva Funding, UAO Rigshospitalet, hovedkursusleder (formand)
Karina Kannik, YL repræsentant i Region Nord (sekretær)
Mette Borg Clausen, UAO Rigshospitalet
Rie Sander Bech og Kasper Røikjær Jensen, UAO Aalborg
Trine Silkjær, UOA Aarhus
Jørn Starklint, UAO Gødstrup
Per Pedersen, UAO Esbjerg
Thomas Aagaard, UAO Roskilde
Claus Marcher, UAO Odense
Gabriela-Felicia Stein, UAO Vejle
Malin Rasmussen, YL repræsentant i Region Syd
Bente Arboe, YL repræsentant i Region Øst)
Mikkel Dorff, PKL i Region Øst

Dansk Lymfom Gruppe (DLG)

Bestyrelsen består af:
Tarec El-Galaly, Aalborg (formand)
Christian Poulsen, Roskilde (sekretær)
Michael Roost Clausen, Vejle (kasserer)
Dorthe Maegaard Tholstrup, Rigshospitalet
Pär Josefsson, Rigshospitalet
Jørn Starklint, Gødstrup
Andriette Dessau-Arp, Esbjerg
Thomas Stauffer Larsen, Odense
Peter Kamper, Aarhus
Paw Jensen, Aalborg
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, Roskilde (patolog)
Lena Specht, Rigshospitalet (onkolog)
Annika Loft Jakobsen, Rigshospitalet (nuklearmediciner)

Akut Leukæmi Gruppen (ALG)

Forretningsudvalget består af:
Hans Beier Ommen, Aarhus (formand)
Andreas Glenthøj, Rigshospitalet (sekretær)
Claus Werenberg Marcher, Odense 
Anne Stridsholt Roug, Aarhus
Lone Smidstrup Friis, Rigshospitalet
Claudia Schöllkopf, Rigshospitalet 
Kim Theilgaard-Mönch, Rigshospitalet
Peter Møller, Roskilde
Lene Granfelt Østgaard, Odense
Marianne Tang Severinsen, Aalborg 
Morten Krogh Jensen, Roskilde
Tove-Christina Kristensen, Aalborg
Birgitte Strange Preiss, Odense (patolog)
Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet (klinisk genetiker)
Niels Jensen, patientrepræsentant
Rita O. Christensen, patientrepræsentant

Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Bestyrelsen består af:
Emil Hermansen, Roskilde (formand)
Ida Bruun Kristensen, Odense (næstformand)
Henrik Gregersen, Aalborg (kasserer)
Anja Klostergaard, Aarhus
Robert Schou Pedersen, Gødstrup
Maja Hinge, Vejle
Per Trøllund Pedersen, Esbjerg
Jana Dravecká, Rigshospitalet
Bo Amdi Jensen, Roskilde
Carsten Helleberg, Herlev
Jon Asmussen, Odense (radiolog)
Hanne Møller, Odense (patolog)
Charlotte Kristiansen, Vejle (onkolog)

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

Formandskab:
Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet
Andreja Dimitrijevic, Odense
Øvrig bestyrelse:
Morten Saaby Steffensen, Gødstrup
Lene Udby, Roskilde
Louise Hur-Hannig, Vejle
Gitte Thomsen, Aalborg
Niels Pallisgaard, Roskilde (molekylærbiolog)

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi (DSBH)

Bestyrelsen består af:
Sif Gudbrandsdottir, Roskilde (formand/sekretær)
Andreas Glenthøj, Rigshospitalet  (kasserer)
Henrik Frederiksen, Odense
Eva Leinøe, Rigshospitalet
Ole Birger Pedersen, Rigshospitalet (klinisk immunolog)
Ulrik Overgaard, Rigshospitalet
Peter-Diedrich Jensen, Aalborg
Mikkel Helleberg Dorff, Roskilde

Yngre Hæmatologer (YH)

Udvalget består af:
Michael Buch Tøstesen, Region Nord (formand)
Malin Rasmussen, Region Syd
Katrin Bamdeg-Hvolbek, Region Syd
Anders Pommer Valentin, Region Øst
Nikolaj Juul Nitschke, Region Øst
Emma Berggren Dall, Region Nord