Niels Borregaard, æresmedlem i DHS, afgik ved døden 10. januar 2017 efter kort tids kræftsygdom, 65 år gammel.

Niels Borregaard har gennem sit lange virke haft en uvurderlig betydning for dansk hæmatologi. Niels var en uhørt skarp og vidende kliniker og forsker og man var aldrig i tvivl om Niels’ holdninger.

Hans kliniske virke var primært på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet, som han var klinikchef for i perioden 1998 til 2008 foruden lærestolsprofessor i hæmatologi.

Forskningsmæssigt var Niels allerede fra studentertiden engageret i leukocytbiologi, nærmere bestemt den funktionelle karakterisering af neutrofile granulocytter. Disse studier førte Niels til Boston, hvor et stort netværk af internationale relationer blev dannet. Efter sin hjemkomst til Danmark drev Niels det verdensanerkendte Granulocytlaboratorium. Her var Niels vejleder på et stort antal doktordisputatser og PhD afhandlinger. Niels har været blandt verdens førende indenfor forskning i den neutrofile granulocyts cellebiologi med omfattende internationale samarbejder indenfor området. Dette har ført til flere hæderspriser inklusiv Novo Nordisk Prisen (1995) og Æresdoktorat ved Lunds Universitet (2008).

Niels har en meget omfattende publikationsliste, er forfatter til mange lærebogskapitler og har haft centrale poster i velanskrevne tidsskrifter, senest som associate editor i det førende amerikanske, hæmatologiske tidsskrift Blood.

Niels har igennem årene været placeret i talrige fonde og råd, blandt meget andet i en lang årrække i Novo Nordisk Fonden og senest som formand for Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom Det Frie Forskningsråd. Niels har haft en afgørende betydning for at fremme den læge- og sundhedsvidenskabelige forskning ikke bare på Rigshospitalet og Københavns Universitet, men i hele Danmark.